תקנון האתר – תנאי שימוש ומדיניות ביטולים

כללי

  • אתר to-mix בכתובת: to-mix.co.il,  אשר יכולה להשתנות מעת לעת”( האתר“)  נוצר כדי לספק ללקוחות ו/או גופים ו/או ארגונים שונים המעוניינים בכך;  חוויות, אטרקציות, כרטיסים לאירועים, פנאי ,קולינריה וספורט. 
  • האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת מיקסקארד 21  בע”מ,  חברה פרטית ישראלית שמספרה  516201506, ושכתובתה לקבלת דואר היא רחוב הברזל 32 B תל אביב (“הנהלת האתר“) .
  • ואו חברת נ.פ אלייב 2005 בע”מ – חפ 513718528
  • שירות הלקוחות של הנהלת האתר זמין בימים א’-ה’, בשעות 9:00-17:00  או בכל שעות היממה בדואר אלקטרוני שכתובתו contact@mixcard.co.il
  • תנאי שימוש אלה מסדירים את השימוש שלך”( המשתמש“) באתר ובשירותים השונים המוצעים בו

(“השירותים“) ומהווים הסכם בין המשתמש ובין הנהלת האתר לגבי אופן השימוש באתר ובשירותים”( תנאי השימוש“). תנאי השימוש כוללים גם את “מדיניות הפרטיות” אשר מצויה באתר ומשתנה מעת לעת.

 • השימוש באתר ובשירותים השונים המוצעים בו על ידי המשתמש כפוף לתנאי שימוש אלה. הנך מתבקש לקרוא את תנאי השימוש בשימת לב ובטרם תעשה כל שימוש באתר ובשירותים.
 • על ידי השימוש באתר ובשירותים הנך מביע את הסכמתך לתנאי השימוש. אם אינך מסכים לתנאי השימוש ,הנך מתבקש שלא לעשות שימוש באתר ובשירותים.
 • הנהלת האתר שומרת על זכותה לשנות את תנאי השימוש בכל עת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. הנהלת האתר שומרת על זכותה לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, לשנות את המבנה והזמינות של המוצרים, שיטות העברת המידע, המהירויות או כל מאפיין שידור ו/או אותות אחר ללא צורך בהודעה מראש.
 • המשך השימוש באתר לאחר שינויו של הסכם שירותי המכירה ייראה כהסכמה מדעת שלך לשינוי האמור; בהתאם לכך, מומלץ לעיין בתנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר.
 • הטקסטים באתר מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד. כל האמור בתקנון זה ובאתר בלשון זכר – אף לשון  נקבה במשמע. כל האמור בתקנון זה ובאתר בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע.
 • הגדרות: (לעניין התקשרות זו ותנאי שימוש אלו:)
  • שובר“: קופון  המעניק לרוכשו  זכות לקבל תמורתו מוצר או שירות  ספציפיים,  לרבות כרטיס כניסה לאירועים (ולא את ערכם הכספי) מימוש השובר ותוקפו ייעשו בהתאם להוראות הנקובות בו; 
  • גיפטקארד“: שובר המעניק לרוכשו זכות לקבל תמורתו את הערך הכספי שהוטען בו (“שובר מתנה”), ובכפוף להוראות תקנון זה ולהוראות הנקובות בו.
 1. כללי השימוש באתר
  • רשאי לעשות שימוש באתר כל משתמש בוגר (מעל לגיל 18) שברשותו תא דואר אלקטרוני פעיל ונגיש ברשת האינטרנט וכרטיס אשראי תקף מחברת אשראי ישראלית. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג. ‘
  • יובהר כי השימוש באתר על ידי קטינים ( מתחת לגיל  18)  מוגבל  להסכמת הוריהם או האפוטרופוס החוקי האחראי עליהם. הנהלת האתר ממליצה להורים, אפוטרופוסים או מבוגרים אחראים המאפשרים לילדים להשתמש באינטרנט להדריך את ילדיהם לגבי גלישה בטוחה. יחד עם זאת, להנהלת האתר אין היכולת לאמת את גילאי המשתמשים ועל כן אינה לוקחת אחריות על גילאי המשתמשים.
  • יובהר כי בכפוף למגבלות המפורטות בתנאי השימוש, האתר פתוח לשימוש כלל המשתמשים והנהלת האתר אינה מבצעת כל סינון או בדיקה של המשתמשים באתר על מנת לקבוע אם יש ביכולתם לעמוד בהתחייבויותיהם בגין השימוש בשירותים באתר.
  • המשתמש מצהיר כי לא יעשה שימוש בלתי הולם או בלתי חוקי באתר או בשירותים המוצעים בו. בכלל זה, המשתמש לא יחבר לאתר ו/או יעשה שימוש באתר או בשירותים או בשימושים שלהם לצורך העלאה, הורדה ,הפצה, פרסום או שידור של (א) מידע או חומר אחר באופן המפר זכויות כלשהן, לרבות, זכויות קניין רוחני ,זכויות להגנת הפרטיות ו/או כל זכות אחרת; (ב) מידע או חומר אחר שהוא פוגעני, מאיים, מעליב, משמיץ,

גזעני, בלתי ראוי, פורנוגרפי, מכיל לשון הרע, מפלה ו/או מכיל אלימות; (ג) מידע או חומר אחר הכולל וירוס ,תוכנה זדונית, סוס טרויאני, או תוכנה אחרת העלולה לחבל במערכות מחשב של הנהלת האתר ו/או צדדים שלישיים כלשהם או באופן העלול להגביל, להאט או למנוע מאחרים את השימוש באתר ו/או לפגוע בחוויית השימוש של האתר; (ד) מידע או חומר אחר המפר דין כלשהו; (ה) מידע הפוגע בשם הטוב ו/או במוניטין של הנהלת האתר; ו/או (ו) מידע או חומר אחר הכולל פרסומת מכל סוג שהוא בלי הרשאה מראש ובכתב של הנהלת האתר.

 • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשנות או להסיר את השירותים, כולם או חלקם, ללא מתן הודעה מוקדמת. כמו כן, הנהלת האתר תוכל להגביל גישת משתמשים לאתר או לחלקים ממנו, מעת לעת לפי שיקולה דעתה הבלעדי.
 • יובהר, כי הנהלת האתר תהא רשאית לבטל כל שירות ו/או את רישומו של משתמש ו/או לחסום את אפשרותו לעשות שימוש בשירותים, לרבות ביטול הזמנתו של שובר כלשהו ו/או גיפטקארד אשר נוצר על ידו מהאתר וזאת ללא כל הודעה מוקדמת, לרבות בגין כל אחד מהמקרים הבאים:
  • המשתמש מסר פרטים שגויים או חסרים בעת הרישום לאתר;
  • המשתמש מסר את אמצעי הזיהוי לצד שלישי;
  • המשתמש הפר את תנאי השימוש;
  • המשתמש סחר במוצרים והשירותים המוצעים באתר ללא אישור מראש ובכתב של הנהלת האתר;
  • אם כרטיס האשראי שברשות המשתמש נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
  • המשתמש עשה שימוש באתר ו/או בשירותים כדי לעשות מעשה בלתי חוקי על פי דיני מדינת ישראל

(“מעשה בלתי חוקי“), ניסה לעשות מעשה בלתי חוקי או כדי לסייע או לעודד את עשייתו של מעשה בלתי חוקי;

 • המשתמש ביצע מעשה הפוגע או עלול לפגוע באתר או בהנהלת האתר או במשתמשי האתר או בכל אחד מהתנאים הקבועים בתקנון זה ו/או במדיניות הפרטיות;
 • במידה וחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר).
 • הנהלת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.
 1. רכישת שירותים באתר
  • האתר מאפשר למשתמשים לרכוש שוברים ו/או  גיפטקארד  באתר (להלן:” רוכש”   או” משתמש“)  (שובר לאירוע ספציפי יקרא להלן: “כרטיס“) .
  • רכישת הכרטיסים לאירועים באתר מותנית בקיומם של כרטיסים לאירוע .
  • כל עסקה לרכישת כרטיסים לאירועים דרך האתר הנה עסקה ישירה בין הרוכש למפיק האירוע ו/או  ספק המוצר ו/או השירות הרלוונטי, וזאת בשילוב המוצע של האירועים. אין לראות באתר ו/או בתכניו ו/או במידע המפורסם באמצעותו על ידי מפיקי האירועים משום המלצה ו/או חוות דעת של הנהלת האתר בקשר לכרטיס ו/או שובר ו/או אירוע או הכדאיות ברכישת כרטיס כלשהו. 
  • רכישת השירותים  תתבצע על ידי רוכש באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע רכישה של שירותים, פרטים אלו יישמרו בשרתי הנהלת האתר. 
  • לאחר מתן אישור לרכישת השוברים    על ידי הנהלת האתר, הרוכש יעבור לחלון סליקה אוטומטי ונפרד במערכת מאובטחת ויתבקש להזין את פרטיו האישיים, פרטי כרטיס האשראי ואת כתובת האי-מייל שלו.

החיוב יתבצע מול חברת הסליקה ויישלח אישור רכישה לכתובת דואר האלקטרוני אשר הוזנה על ידי הרוכש בעת הזמנת הכרטיסים (להלן:” אישור הזמנה“). מובהר כי הרכישה תושלם רק לאחר סליקה מוצלחת של כרטיס האשראי שמסר הרוכש במעמד ביצוע הרכישה. כמו כן, ייתכן ותישלח אל הרוכש גם הודעתsms  עם ברקוד עבור הכרטיסים שרכש למספר הטלפון הנייד שהזין בעת הזמנת הכרטיסים.

 • יובהר, כי להנהלת האתר שמורה הזכות שלא לאשר את רכישת השוברים ו/או הכרטיסים על ידי הרוכש, בכל מקרה בו לא ניתן אישור לביצוע התשלום בגין השוברים ו/או הכרטיסים באמצעי התשלום אשר סופקו על ידי הרוכש, אם לא נותרו מקומות פנויים לאירוע או שרוכש הכרטיסים אינו עומד בתנאי השימוש, דוגמת פרטי הרישום או כללי השימוש באתר. כמו כן, במקרים מסוימים הזמנת הכרטיסים כפופה גם לאישורו של מפיק האירוע, נותן השירות או המוצר והשילוב בין האירועים. הנהלת האתר לא תהיה אחראית כלפי משתמש או כל צד שלישי אחר בגין אי מתן אישור הזמנת כרטיסים על ידי מפיק האירוע, מכל סיבה שהיא .
 • ככל שהרוכשים יביעו את הסכמתם המפורשת  לכך, הנהלת האתר  תשלח  לרוכשים באתר דואר אלקטרוני המכיל מידע אודות אירועים שונים וקישורים לרכישת כרטיסים.  הינך מוזמן לבטל אפשרות זאת בכל עת באמצעות לחיצה על קישור בהודעות שיישלחו אליך או באמצעות פניה ל contact@mixcard.co.il בכל מקרה ,הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לשלוח הודעות שהדין אינו מונע ממנה לשלוח .
 • הנהלת האתר רשאית לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם משתמש מגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לה שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר). הנהלת האתר לא תישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת .
 • החברה ו/או הנהלת האתר לא אחראים להגעת השובר/ הכרטיס/ המוצר למשתמש, לרבות במקרים של סינון ע”י ספאם או משתמש שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא”ל של הנמען מלאה וכיו”ב.
 • מועדי אספקה של כרטיסים יהיו נקובים באתר בעת הרכישה ויינתנו אפשרויות רכישת כרטיסים שונות.

ביניהם הדפסת הכרטיס, כרטיס דיגיטלי על ידי ברקוד דיגיטלי לטלפון הנייד, איסוף כרטיסים בקופה, משלוח הכרטיסים על ידי שליח ועוד אפשרויות אחרות המשתנות מעת לעת ובהתאם למדיניות החברה. מובהר בזאת כי עיכובים שלא בשל מחדל או מעשה מצד החברה, אלא בשל פעולות ונסיבות של חברת שליחויות או בשל כח עליון (כהגדרתו לעיל) ו/או בשל מזג אויר ו/או צד שלישי שאינו בשליטת החברה לא יחשבו אי עמידה מצד החברה במשלוח הכרטיסים השונים. החברה תעשה כל שביכולתה על מנת שהכרטיסים יגיעו ליעדם. 

 1. כניסה לאירועים ומימוש השירותים ו/או המוצרים
  • כניסה לאירוע ומימוש השירות ו/או המוצר אליו נרכשו השוברים באמצעות האתר תתאפשר באמצעות הצגת כרטיס אלקטרוני על גבי הטלפון הנייד ו/או הצגת עותק מודפס של הכרטיס האלקטרוני. אישור ההזמנה יהווה אסמכתא לרכישת הכרטיס/ים על ידי הרוכש אך לא מהווה כרטיס כניסה. מפיק האירוע ו/או נותן השירותים ו/או המוצר עשוי להטיל דרישות נוספות לצורך כניסה לאירועים ו/או בנוגע למימוש השירות ו/או המוצר לפי שיקול דעתו הבלעדי ולפי כל דין, והנהלת האתר לא תישא בכל אחריות ככל שדרישות כאמור ימנעו את כניסת הרוכש לאירוע .
  • למעט ככל ואם הוחלט אחרת בין מפיקי האירועים ו/או נותני השירותים ו/או המוצרים והנהלת האתר, בקרת הכניסה לאירועים תיעשה ישירות על ידי מפיקי האירועים או מי מטעמם, בהתאם לפרטים שצוינו מראש על ידי מפיקי האירועים .
  • לא ניתן לממש שירות/מוצר יותר מפעם אחת אלא אם נאמר אחרת בתנאי השובר.
  • החברה ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים/ כרטיסים או של מספרם הסידורי .
  • לכל שובר ו/או  כרטיס   (ככל ולא מדובר במופע שתאריך ניצולו קבוע  ו/או לא נרשם במפורש על גבי השובר תקופת מימושו) תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית של שנתיים( 2) במסגרתה יוכל המשתמש לממשו. זוהי אחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לממש את השובר/ הכרטיס לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו  לא יהיה  לשובר  ו/או  לכרטיס כל תוקף והמשתמש מאבד את זכאותו לצרוך המוצר או השירות כמפורט בשובר או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שיהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.
  • לא ניתן יהיה לשלם באמצעות השובר/ כרטיס עלויות טיפול ומשלוח.
  • השובר/ כרטיס אינו מהווה הזמנת מקום בבית העסק (למשל, הזמנת שולחן במסעדה), כאשר הדבר נדרש.
  • לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר באמצעותו יש לממש את השירות /המוצר.
  • חובה על המשתמש שהזמין שובר הכרוך בפעילות ו/או שירות, לבצע אישור הזמנה טלפוני מול מבצע הפעילות במועדים הנקובים על גבי השובר .
  • בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר למוצר/ שירות, יש להתעדכן באתר בעמוד עדכונים ושינויים .
  • הנהלת האתר תהיה רשאית לעדכן את כמות המינימום של השוברים ו/או את כמות המקסימום של השוברים הניתנים לרכישה, ובמידה ולא הגיעו למינימום הנדרש הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל את האירוע/  מימוש השירות ו/או המוצר בהתאמה.
  • למשתמש יוצעו באתר אפשרויות משלוח שונות. ככל שיוצעו אפשרויות משלוח אלו באתר , המשלוח כולו, מעת הזמנתו על ידי המשתמש ועד הגעת המוצר אשר הוזמן לשביעות רצונו של המשתמש אינו באחריות הנהלת האתר ו/או לא באחריות חברת מיקסקארד  21  בע”מ. המשלוח עצמו, לוחות הזמנים, אפשרויות התשלום ,ביטוח השליחות, עלות השליחים, אובדן השליחות, חוסר התאמת השליחות להזמנת המשתמש וכל רכיב אחר במשלוח אשר לא הוזכר כאן – אינם באחריות הנהלת האתר וזאת מלבד למתואר בסעיף 3.10. 
 1. גיפטקארד – רכישה ומימוש
  • הנהלת האתר עשויה לאפשר רכישת גיפטקארד אשר ניתן לטעון אותו בכסף באמצעות האתר. יובהר כי ה-

“מיקסקארד” הוא גיפטקארד לעניין זה, הנהלת האתר עשויה לאפשר רכישת גיפטקארד שונה או נוסף ולשנות את תנאי הגיפטקארד המוצע.

 • על מנת  לרכוש  גיפטקארד  יש להיות משתמש רשום באתר, לצורך כך יש להקליד כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא ואישורה ואישור על קריאת התקנון והסכמה לו. באמצעות האתר בחלונית MIXCARD המשתמש ימלא את פרטי מקבל המתנה ואת פרטי מעניק המתנה והסכום שברצונו להטעין. יש לבחור כתובת אי-מייל (שם המשתמש) וסיסמא אישית.
 • בעת ביצוע רכישה באתר יידרש המשתמש למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן:” הפרטים האישיים“).
 • המשתמש מתחייב כי הפרטים שמסר הם מדויקים ונכונים. במידה ותבוצע  הזמנה  ללא הפרטים המלאים והמדויקים, הנהלת האתר תהיה רשאית לבטל את רכישת  שובר הכסף. 
 • לאחר הרישום לאתר וביצוע התשלום, המשתמש יקבל קוד למימוש באמצעות  האי-מייל / טלפון – אשר בו יהיה ניתן להשתמש באתר  ולממש את סכום הרכישה / המתנה.  יש להכניס את הקוד האישי  תחת  לשונית מימוש מיקסקארד, בסיום הזנת הקוד ייטען קרדיט באזור האישי של הלקוח בהתאם לסכום המיקסקארד. לטובת מימוש מיקסים יש  לבחור את המוצר/ שירות/ אירוע/ חוויה בסכום הטעון. סכום זה יוכל המשתמש לממש  במלואו  או  בחלקו  ולעקוב  אחר  הסכום  הצבור  באזור האישי.  בנוסף גם ניתן לממש שובר  כסף  מבלי להירשם לאתר בהרשמה מלאה אלא בשימוש בדואר האלקטרוני וזאת על ידי הזנת הקוד למימוש.
 • ניתן להשתמש בגיפטקארד מספר פעמים,  עד לגובה הסכום המוטען בו או עד תום תוקפו.  תוקפו של הגיפטקארד יהיה לפי החוק ולא פחות מ-5 שנים. 
 1. תשלומים
  • בעת ביצוע הזמנת כרטיסים, שוברים, טעינת כרטיס גיפטקארד, או כל דרך תשלום שהי א, המשתמש יספק את פרטי אמצעי התשלום, בעלי אמצעי התשלום ואת אמצעי הקשר עם בעלי אמצעי התשלום כפי שיתבקש ממנו בעת הזמנת הכרטיסים (להלן: “פרטי התשלום“) .
  • תשלום יוכל להתבצע באמצעות כרטיסי אשראי מסוג ויזה, ישראכרט, מאסטרכרד ואמריקן אקספרסוכן באמצעות אמצעי תשלום אחרים אשר יפורסמו באתר מעת לעת. התשלום בגין רכישת הכרטיסים ייגבה רק לאחר קבלת אישור רכישה כמתואר בפרק רכישת הכרטיסים לעיל. מתן פרטי התשלום על ידי הרוכש פירושה כי הרוכש הוא בעל אמצעי התשלום או כי ניתן לרוכש אישור על ידי בעלי אמצעי התשלום לעשות בו שימוש לצורך רכישת הכרטיסים.
  • תשלום על ידי כל משתמש כפוף לבדיקה של פרטי אמצעי התשלום ואישור של הזמנת הכרטיסים על ידי חברות האשראי, הבנק או גורם דומה רלוונטי .
  • יובהר כי רכישת הכרטיסים כפופה לאישור ההזמנה ופרטי אמצעי התשלום על ידי חברת האשראי או, אם מדובר באמצעי תשלום אחר, על ידי גורם דומה רלוונטי.
  • הזמנת כרטיסים באתר מעידה על הסכמת המשתמש כי הנהלת האתר תחייב או תזכה את אמצעי התשלום אשר סופקו על ידי המשתמש בהתאם לפרטי ההזמנה, וכן תבצע בדיקות של פרטי התשלום, או תעביר מידע או תשיג מידע אודות המשתמש או על צדדים שלישיים כפי שיידרש מעת לעת ולצורך הזמנת הכרטיסים או מילוי תנאי השימוש, לרבות מספר כרטיס אשראי,  זיהוי בעלי אמצעי התשלום ותוקף אמצעי התשלום.

הרישום שנרשם במחשבי הנהלת האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 • על מנת להבטיח כי מכירת ורכישת כרטיסים באתר תהיה בטוחה ומאובטחת, הנהלת האתר עושה שימו ש בטכנולוגיית,SSL המאפשרת העברה בטוחה של מידע ברשת האינטרנט.  רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.
 • יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של המשתמש הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי המשתמש ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל הנהלת האתר. הרישום שנרשם במחשבי הנהלת האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות. 
 • בנוסף, הנהלת האתר תנקוט באמצעים סבירים, ככל אשר ביכולתה לעשות כן, על מנת לשמור את פרטי התשלום בבטחה, אך הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בשל נזק או אובדן אשר ייגרמו למשתמש בשל גישה לא מאושרת לפרטי התשלום אשר סיפק משתמש באתר בהיעדר רשלנות מצד הנהלת האתר. הנהלת האתר תעשה שימוש בפרטי התשלום אשר סופקו לה למטרות לשמן הן סופקו לה בלבד. למידע נוסף אנא ראה את מדיניות הפרטיות לגבי שימוש במידע כאמור. 
 • במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של הנהלת האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7  ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה. 
 • המשתמש מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסר בעת רכישת השובר ו/או רכישת הגיפטקארד .
 • המחירים המוצגים בכל שיטות המכירה כוללים מע”מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.
 1. מדיניות שימוש , ביטולים והחזרים
  • הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול של רכישת שובר ו/או גיפטקארד בלבד. לצורך ביטול עסקה במסגרתה מימש הרוכש שובר שרכש באתר, על הרוכש לפנות לבית העסק ו/או למפיק האירוע ו/או ספק השירות ו/או

המוצר ממנו רכש את המוצרים או השירותים באמצעות מימוש השובר כאמור , ועל ביטול שכזה יחולו תנאיבית העסק, החוק והדין לגבי מערכות היחסים בין המשתמש ובין בית העסק.

 • הודעת הביטול תימסר על ידי המבטל באמצעות אחת מהדרכים הבאות: 1)(  בדואר  רשום  בכתובת:  חברת מיקסקארד  21  בע”מ רחוב הברזל  21  א  תל אביב  ,6971029;  (2) בהודעת דואר אלקטרוני בכתובת:

contact@mixcard.co.il 0; 4()  (5) בהודעה בעל פה במשרדי החברה; הברזל 32 ת”א

 • האמור לעיל ובהתאם לסעיף 14ג1. לחוק הגנת הצרכן; מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, רשאי לבטל עסקה בתוך ארבעה חודשים מיום ביצועה, מיום קבלת המוצר או הכרטיס או מיום קבלת מסמך גילוי פרטי העסקה  בכתב, לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין נציגי הנהלת האתר למשתמש, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית. ביקש מבטל שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש לבטל עסק ה, נציג הנהלת האתר רשאי לדרוש מהמבטל להציג תעודה המוכיחה שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש, לפי העניין, הכל בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, תקנות הגנת הצרכן והנחיות הרשות להגנת הצרכן ולסחר הוגן אשר מתעדכנות מעת לעת.
 • נוגע לביטול לפי הנחיות הפסקה שלעיל:

“אדם עם מוגבלות “- כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח-1998;

“אזרח ותיק “- מי שמלאו לו 65 שנים;

“עולה חדש  “-  מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו  תעודה עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה.

“שובר הארחה/בילוי” – שובר לרכישת שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי. 

“שובר לשירות אחר “– שובר לרכישת שירותים שאינם שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי.

“שובר מוצר + שירות אחר” – שובר לרכישת שירותים שאינם שירותי הארחה, נסיעה, חופש או בילוי וכן לרכישת מוצר . 

 • מדיניות ביטול – שוברים לרכישת שירותי הארחה/בילוי – ברכישה של שובר הארחה/בילוי רשאי המבטל לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר( 14) ימים מיום ביצוע העסקה או מיום קבלת מסמך גילוי פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שבעה (7) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות (ככל שהשובר מתייחס למספר שירותי הארחה, נסיעה חופש או בילוי, לפחות שבעה (7) ימים קודם למועד השירות הקרוב מביניהם.)
 • מדיניות ביטול  –  שוברים לרכישת שירות אחר  –  ברכישה של  שובר  לשירות אחר,  רשאי המבטל  לבטל את  העסקה תוך ארבעה-עשר( 14) ימים  מיום ביצוע העסקה   או מיום קבלת מסמך גילוי פרטי העסקה, לפי המאוחר,  ובלבד  שהביטול ייעשה  לפחות  שני  2() ימים שאינם ימי מנוחה  קודם  למועד מתן השירות  (ככל שהשובר מתייחס למספר שירותים שאינם שירותי הארחה, נסיעה חופש או בילוי, לפחות שני 2() ימים קודם למועד השירות הקרוב מביניהם) .
 • מדיניות ביטול – שוברים לרכישת מוצר + שירות אחר – ברכישה של שובר מוצר + שירות אחר, רשאי המבטל לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר( 14) ימים מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי פרטי העסקה, לפי המאוחר, ובלבד שהביטול ייעשה לפחות שני (2) ימים שאינם ימי מנוחה קודם למועד מתן השירות.
 • מדיניות ביטול – שוברים לרכישת מוצרים – ברכישה של שובר המקנה  זכות  לקבלת מוצרים , רשאי המבטל  לבטל את העסקה תוך ארבעה-עשר( 14) ימים מיום קבלת אחד המוצרים או מיום קבלת מסמך גילוי פרטי העסקה, לפי המאוחר. 
 • מדיניות ביטול  –  גיפטקארד /מיקסקארד  –  ברכישה של  גיפטקארד/מיקסקארד,  רשאי  המבטל  לבטל את  העסקה תוך ארבעה-עשר( 14)  ימים  מיום  ביצוע  העסקה  או מיום קבלת מסמך גילוי פרטי העסקה,  לפי המאוחר.

7.10.תוצאות ביטול עסקה – במקרה של ביטול עסקה, החברה תשיב למבטל את מלוא הסכום ששילם בגין העסקה תוך ארבעה-עשר(  14)  ימים  מיום  קבלת  הודעת  הביטול,  בניכוי  דמי  ביטול  בסך  100  ₪ או בשיעור של  %5מסכום העסקה, לפי הנמוך מביניהם. כמו כן, המבטל יישא בעלות החזרת המוצרים. 

על אף האמור לעיל, במקרה שביטול העסקה נעשה עקב פגם במוצר, עקב אי התאמה בין המוצר או השירות לבין הפרטים שנמסרו לרוכש, עקב אי אספקת המוצר או השירות לרוכש במועד או עקב כל הפרה אחרת של החוזה על ידי החברה, כמפורט בסעיף 14ה(א) לחוק הגנת הצרכן, לא ייגבו כל דמי ביטול מהמבטל והחברה תשיב למבטל את מלוא הסכום ששילם בגין העסקה תוך ארבעה -עשר( 14) ימים מיום קבלת הודעת הביטול ואף תישא בעלות החזרת המוצרים.

 • סייגים לזכות הביטול – הרוכש אינו רשאי לבטל עסקה לרכישתם של מוצרים פסידים, של מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הרוכש  וכן  של  מוצרים הניתנים להקלטה,  להעתקה ולשכפול  אשר  הצרכן פתח את אריזתם המקורית.
 • כיבוד שובר שנרכש עבור השירות/ מוצר הינו באחריות בית העסק, ולא באחריות החברה. במקרה בו בית העסק לא יכבד את שוברי החברה או במקרה ובו יבוטל האירוע ו/או המוצר ו/או השירות המבוקש, יוכל המשתמש  לקבל החזר כספי בסך סכום העסקה או לבחור,  בהתאם לתנאי הכרטיס הספציפי

(לשירות/מוצר/אירוע) באחד מאלו: 1() קבלת זיכוי בשווי דומה או( 2) קבלת זיכוי על החלק היחסי של שילוב האירועים בהם התבטל האירוע, או( 3) להחליף את השובר בשובר לבית עסק אחר ובשווי דומה. יש לעיין מעת לעת בעדכונים ושינויים באתר ובכפוף לכל מוצר ו/או שירות ו/או אירוע לגופו .

 • עם ביטול העסקה, יבוטל השובר בגין השירות/מוצר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.
 • יובהר כי, לא ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. על אף האמור, גיפטקארד ניתן לממש יותר מפעם אחת, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדי ן. שובר ו/או גיפטקארד שפג תוקפו לא ניתן יהיה לממשו או להעבירו לאחר או לבית עסק אחר או להשתמש בו בכל צורה.
 • הנהלת האתר מציעה מגוון מוצרים/ שירותים ושוברים אשר לכל אחד תוקף שימוש ומימוש לפי כל חוק. לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה יוכל המשתמש לממשו. באחריותו המלאה והבלעדית של המשתמש לממש את השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד זכאותו  המשתמש מלצרוך  את  המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שיהיה זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.
  • שובר” בהתאם להגדרתו לעיל, יהא בתוקף למימוש ושימוש  כפי המצוין על גבי השובר  בהתאם לאירוע/ שירות/ מוצר. ככל ולא מצוין על גבי השובר יהא תוקפו לפי חוק ולתקופה מקסימאלית של עד שנתיים( 2) ממועד הנפקתו ;
  • מיקסקארד” בהתאם להגדרתו לעיל, יהא בתוקף למימוש ושימוש לטובת המשתמש לפי חוק, ולמשך תקופה מקסימאלית של עד חמש (5) שנים ממועד רכישתו.
 1. הגבלת אחריות
  • בעניין אחריות ושיפוי יובהר, כי הנהלת האתר אינה מעורבת בהפקת האירועים עצמם ואינה אחראית לטיב האירועים, איכותם, חוקיותם והתאמתם לתיאור באתר או לצרכי המשתמש אשר רוכש אליו כרטיסים וכן לכל שינוי אשר נעשה בפרטי האירועים באתר או פרטים אחרים הנוגעים לאירוע. הנהלת האתר אינה מפקחת ואינה אחראית על אמינות ו/או דיוק המידע המוצג על ידי מפיקי האירועים באתר, רמת השירות שלהם ,האמינות שלהם ושל הנתונים המפורסמים על ידם באתר וכיוצ”ב והמשתמש פוטר מאחריות את הנהלת האתר בכל הנוגע לעניינים אלו.
  • כל מידע או מצג המפורסם באתר לגבי האירועים, לרבות פרטי האירוע, טיבו, מהותו וחוקיותו וגם לגבי כרטיס הכניסה לאירוע נמסר או הועלה לאתר על ידי מפיקי האירוע ונמצא באחריותם הבלעדית והמלאה. התמונות המוצגות באתר ביחס לאירועים הינן באחריות מפיקי האירועים והן להמחשה בלבד.
  • במידה ונפלה טעות סופר בפרטי איזה מהאירועים המפורסמים באתר, לא תחייב אותה טעות סופר את מפיק האירוע או את הנהלת האתר.
  • בית העסק/ המפיק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק, לרבות נזק עקיף, תוצאתי או מיוחד אשר ייגרם למשתמש או לצד שלישי כתוצאה ממעשהו/או מחדל של המשתמש ו/או צד שלישי כלשהו, לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור, רכישת כרטיסים המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעליו, מידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש השובר ו/או הגיפטקארד ו/או  השירות ו/או המוצר, רכישה המתבצעת על ידי קטין ו/או פסול דין ללא הסכמת הוריו ו/או אפוטרופסו, פעולה שתבוצע באתר על ידי צד שלישי כלשהו שייכנס לאתר ויגרום לנזק וכדומה .יובהר כי אחריותה של הנהלת האתר בכל מקרה תוגבל למחיר הכרטיס בקשר לדרישה או תביעה של משתמש ו/או רוכש או לסכום עמלות הרכישה אשר נגבו בפועל לגבי אירוע כלשהו, לגבי תביעה או דרישה של מפיק אותו אירוע.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מובהר כי הנהלת האתר איננה אחראית לכל נזק ו/או פגיעה שתגרם למשתמש כתוצאה מפעילות עצמאית שנרכשה (כולה או חלקה) באתר על ידי המשתמש (כגון – סיורים רגליים עצמאים) ועל המשתמש לבחון כל פעילות באופן עצמאי ולוודא כי היא מתאימה, בין היתר, למצבו הבריאותי.
  • יובהר כי התוכן או המידע המועלים לאתר או פרסומות המצויות באתר, אינן בהכרח משקפות את דעתה או עמדתה של הנהלת האתר. כמו כן, אין להנהלת האתר כל אחריות על התוכן או המידע המועלה לאתר, אמינותו או מידת דיוקו לרבות בקשר עם פרסומות המועלות לאתר.
  • הורדת מידע או תוכן המופיע באתר אל מחשב המשתמש נעשית על פי שיקול דעתו ובאחריותו הבלעדית ש ל המשתמש. הנהלת האתר לא תשא בכל אחריות בגין נזק אשר ארע עקב הורדת מידע או תוכן כאמור מהאתר, לרבות בקשר עם נזק למחשב המשתמש.
  • כטבען של מערכות תקשוב (ובכלל זה רשת האינטרנט), ההגנה עליהן אינה אבסולוטית, ולפיכך, האתר חשוף לתקלות טכניות ואחרות (כגון, אך לא רק, וירוסים, תולעים, סוסים טרויאנים, אירועי כוח עליון, תקלות ו/או הפסקות פעילות בקווי תקשורת ובציוד שליטה מרחוק וכיו”ב), העשויות להשפיע על פעילות האתר ולגרום למשתמשים נזקים שלהנהלת האתר אין שליטה עליהם והיא אינה יודעת לאמוד ולצפות אותם מראש. לפיכך מובהר, כי הנהלת האתר לא תהיה אחראית לכל נזק שייגרם בגין תקלה מכל סוג כלשהו, לרבות תקלות ברשת האינטרנט ו/או בקווי תקשורת ו/או בחומרה (לרבות שרתים של הנהלת האתר) ו/או בתוכנה ו/או עקב תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת ו/או תיקונים באתר והמשתמש פוטר את הנהלת האתר מכל אחריות לנזק מכל סוג שהוא שייגרם לו ו/או לצד שלישי כלשהו כתוצאה מתקלות טכניות בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר כאמור לעיל, ובכלל זה ממעשה ו/או מחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי רשת טלפונית ו/או פקסימיליה ו/או כל ספק חומרה או תוכנה וכיו”ב .
  • למרות שהנהלת האתר עושה מאמצים לשפר ולייעל את האתר והשירותים הניתנים בו, האתר והשירותים ניתנים לשימוש כפי שהם (As-Is) ולמשתמש לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי הנהלת האתר בגין השירותים, מאפייניהם או מידת התאמתם לצרכי אותו משתמש.  ייתכן כי לעיתים הגישה לאתר או לשירותי המכירה תהיה מוגבלת מסיבות  שונות, לרבות עקב הפרעות תקשורת, תחזוקה של האתר אשר תידרש מעת לעת או תיקונים באתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית בגין נזקים ישירים או עקיפים, לרבות אובדן הכנסות או רווחים, אשר ייגרמו כתוצאה מכך שמסיבה כלשהי האתר או השירותים לא יהיו זמינים בעת מסוימת או לתקופה כלשהי, לרבות בגין נפילת האתר (downtime) .
  • כמו כן, הנהלת האתר לא תישא בכל אחריות בכל מקרה בו לא מתאפשרים למשתמש גישה או שימוש בשירותים שבאתר, כולם או חלקם. מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל מובהר, שיתכן שבשל תקלות טכניות ו/או הצורך בתחזוקת האתר, רכישות של משתמשים לא יושלמו. משתמשים באתר נדרשים להיות מודעים לכך ובעשותם פעולה באתר הם לוקחים על עצמם את האחריות המלאה לכל נזק, הסתמכות, הוצאה, אבדן רווחים וכיו”ב תוצאות העלולות להיות לתקלות שכאלו .
  • הנהלת האתר לא תישא באחריות בגין כל מעשה בלתי חוקי אשר יעשה על ידי מי מהמשתמשים דרך האתר ,בתוכן המועלה לאתר או באמצעות השירותים שבאתר.
  • המשתמש ישפה את הנהלת האתר או מי מטעמה בגין כל נזק, עלויות, הוצאות או הפסדים (לרבות הוצאות משפטיות סבירות) אשר נגרמו להנהלת האתר בקשר עם כל מעשה או מחדל של המשתמש בקשר עם השימוש של המשתמש באתר ו/או בשירותים או עקב הפרת תנאי השימוש על ידי המשתמש.
  • הנהלת האתר וחברת מיקסקארד 21 בע”מ, לא תהינה אחראיות לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר שלשוברים ו/או גיפטקארד או של מספרם הסידורי.
 1. פרטיות
  • מדיניות הפרטיות של האתר מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש. כמו תנאי השימוש, גם מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בהתאם להחלטת האתר. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות מפעם לפעם. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לתנאי מדיניות הפרטיות.
  • הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות המשתמש או אודות השימוש של המשתמש באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש וללא קבלת הסכמה מהמשתמש, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיה של הנהלת האתר ו/או מי מטעמה ו/או צדדים שלישיים ;3) לאכוף את תנאי תקנון זה  ;4) לספק את השירות  ;5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר ;6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר;7) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר  ;8) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ותחשוף הנהלת האתר מידע אישי אודות המשתמש, תעשה הנהלת האתר את כל המאמצים שביכולתה לשמירת פרטיותו של המשתמש ככל שניתן בנסיבות העניין. 
 1. קניין רוחני
  • האתר פותח באופן בלעדי על ידי או עבור הנהלת האתר, והוא והתכנים שלו מהווים רכושה הבלעדי של הנהלת האתר. הנהלת האתר הינה הבעלים או בעלת רישיון שימוש בכל זכויות יוצרים, זכויות בסימני המסחר, זכויות בעיצובים, וכן בכל זכויות קניין הרוחני אחר,  בין אם רשומות ובין אם אינן רשומות,  הגלומות באתר ,בשירותים או בתוכן האתר, לרבות דימויים גרפיים, סרטונים, תצלומים, דמויות, מוזיקה, קולות, צלילים או טקסט באתר וכל צורת המחשה אחרת הכלולה באתר (“התוכן“).
  • זכויות קניין רוחני כאמור בתוכן, בשירותים ובאתר מוגנות על ידי הוראות הדין הרלוונטי. אין בשימוש אשר נעשה באתר, בשירותים או בתוכן כדי להקנות למשתמש איזה מזכויות הקניין הרוחני כאמור,  באתר, בשירותים ובתוכן, מלבד הזכות לעשות שימוש באתר ו/או בתוכן בהתאם לאמור בתנאי שימוש אלה.
  • המשתמש נותן להנהלת האתר רישיון שימוש בינלאומי ובלתי חוזר להשתמש בכל זכויות הקניין הרוחני שלו בתוכן אותו הוא מעלה לאתר, ובכלל זה את הזכות לפרסם, להפיץ, לתרגם, לשכפל את התוכן אשר אותו העלה לאתר בכל אמצעי ולהקנות לאחרים רישיון משנה לאותן הזכויות. יובהר, כי על ידי העלאת תכנים לאתר מאשר המשתמש כי הוא בעל הזכויות באותם תכנים או בעל רישיון שימוש מבעלי הזכויות באותם תכנים ,המתיר לו להעלות ולפרסם את התכנים באתר וכן לתת להנהלת האתר זכויות שימוש בהם כאמור.
  • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המופיע באתר, אלא אם מדובר בתוכן אשר הועלה על ידי המשתמש עצמו. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, משתמש יכול להוריד קטעים מדפי האינטרנט שבאתר כאשר ניתן לו אישור לכך באתר או כאשר הוא נדרש לכך לצורך השימוש באתר וכן לעשות עותק אחד מהתוכן לצורך שימושו האישי.
  • המשתמש אינו יכול לשנות עותק קשיח או דיגיטאלי של התוכן באתר אשר הוא הדפיס או הוריד. כמו כן ,המשתמש אינו יכול להשתמש בציורים, תמונות, סימונים גרפיים, קטעי וידאו או אודיו אשר הוריד המשתמש מהאתר בנפרד מהטקסט הנלווה אליהם באתר.
 1. מידע ותוכן באתר

11.1.הנהלת האתר אינה אחראית לתוכן המועלה לאתר ואינה נותנת כל מצג או התחייבות ביחס למידע אשר מופיע באתר או נעשה נגיש באתר על ידי מי מהמשתמשים, לרבות לגבי מידת דיוקו, שלמותו ואמינותו של המידע וכן לגבי מידת התאמתו של המידע למטרה כלשהי. כמו כן, הנהלת האתר אינה אחראית למידת דיוקו, שלמותו או התאמתו של כל תוכן אחר המפורסם באתר.  הנהלת האתר לא תישא בכל נזק או חבות כתוצאה מהסתמכותו של מי מהמשתמשים על תוכן האתר או המידע המופיע בו. 

 • האתר מספק את המידע בנוגע לאירועים ולמכירת ורכישת כרטיסים על ידי המשתמשים. הנהלת האתר לא תהיה צד להתקשרות של משתמש אחד עם משתמש אחר דרך האתר ולא תהיה אחראית למילוי התחייבויות המשתמשים במסגרת ההתקשרות ביניהם דרך האתר. הנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב כלפי מי מהמשתמשים בגין הפרה של התחייבות המשתמש כלפי משתמש אחר. הנהלת האתר לא תאפשר, תגשר או תיטול כל אחריות לפתרון מחלוקת או קונפליקט בין המשתמשים באתר ובשירותים.
 • ביחסי הצדדים יובהר כי אין ולא מתקיימים בין הנהלת האתר לבין המשתמש, בין אם הוא רוכש כרטיסים דרך האתר, או מכל סיבה אחרת, יחסי עובד-מעביד, יחסי סוכנות או יחסי שותפות כמשמעותם על פי כל דין, על כל המשתמע מיחסים אלה. המשתמש לא יציג את עצמו כנציג, סוכן או עובד של הנהלת האתר והנהלת האתר לא תהיה אחראית ולא תחוב בגין כל מעשה, מחדל או מצג אשר יעשה על ידי המשתמש בניגוד לאמור לעיל.
 • אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע”י מנהל האתר.
 1. פרסומות
  • האתר עשוי לכלול פרסומות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים ו/או קישורים לאתרים ו/או אפליקציות של בתי עסק ו/או צדדים שלישיים. יובהר כי הנהלת האתר אינה אחראית לתוכנם של האפליקציות, האתרים ו/או הפרסומות האמורים, מדיניות הפרטיות שלהם, ו/או ביחס להתאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם למשתמש, והיא אינה ממליצה ו/או מעודדת לרכוש את המוצרים ו/או השירותים המוצעים במסגרתם של אותם אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות. 
  • הנהלת האתר לא תישא בכל נזק, הוצאה ו/או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים ו/או באפליקציות הללו, בשל הסתמכות על האתרים, האפליקציות, הפרסומות, תוכנם ו/או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים .
  • על המשתמש לבחון את מידת התאמתם של המוצרים ו/או השירותים המוצעים ע ל-ידי האתרים, האפליקציות ו/או הפרסומות האמורים לעיל וכן את מדיניות הפרטיות שלהם. יובהר כי כל עסקה שתיעשה בהסתמך על פרסומות, אפליקציות ו/או אתרים כאמור תיעשה עם המפרסם, וכי הנהלת האתר אינה צד לעסקה כאמור ולא תישא באחריות מכל סוג שהוא למוצרים ושירותים שנרכשו כאמור.
  • הנהלת האתר לא תישא באחריות לתוכנם, מהימנותם, אמינותם, מידת דיוקם ו/או חוקיותם של אתרים, אפליקציות ו/או פרסומות כאמור, למדיניות הפרטיות שלהם, ולמידע הכלול בהם ו/או לפעולה ו/או מחדל שננקטו בהסתמך על תוכן ומידע כאמור.
 1. קישורים אלקטרוניים (Links)
  • ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים (“הקישורים“)  לאתרים שונים ברשת האינטרנט,  המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר (“האתרים השונים” ). קישורים אלו נועדו לנוחות המשתמשים בלבד ולהנהלת האתר אין שליטה על אתרי אינטרנט אלה ואין היא נושאת באחריות כלשהי לתכנים המופיעים בהם. הנהלת האתר אינה מתחייבת לתקינות הקישורים או לכך שקישורים אלו מכוונים לאתרים אשר אליהם מתיימר הקישור לקשר. הנהלת האתר תוכל שלא לפרסם קישורים, להסיר מהאתר קישורים שפורסמו בו או שלא להוסיף קישורים חדשים לאתר והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.
  • אין בהכללת קישורים לאתרים השונים כדי להעיד על תמיכה של הנהלת האתר או על כל קשר אחר בין הנהלת האתר לבין האתרים השונים או מפעיליהם. אין לקשר בין האתר לבין כל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ואמונותיו או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין  (כגון תכנים פורנוגראפיים, תכנים המעודדים לגזענות או לאפליה פסולה, תכנים המהווים לשון הרע, תכנים המכילים איומים וכיו”ב). אין לקשר לתכנים מהאתר שאינם דף הבית של האתר ואין להציג או לפרסם תכנים כאמור בכל דרך אחרת, אלא אם הקישור העמוק יהיה לדף אינטרנט באתר במלואו וכפי שהוא (As Is) כך שניתן יהיה לצפות ולהשתמש בו באופן הזהה לחלוטין לשימוש ולצפייה בו באתר. במסגרת האמור, חל איסור לקשר לתכנים מהאתר במנותק מדפי האינטרנט שבהם הם מופיעים באתר  (לשם הדוגמה בלבד:  אסור לקשר במישרין לתמונה או לקובץ גרפי באתר אלא לעמוד המלא שבו הם מופיעים) .
  • הנהלת האתר אינה מתחייבת כי קישורים באתר יובילו לאתר אינטרנט פעיל והיא אינה אחראית לתוכן האתרים השונים או למהימנותם, אמינותם, מידת דייקנותם או חוקיות אותם אתרים. כמו כן, הנהלת האתר איננה מאשרת ואיננה אחראית, באופן ישיר או עקיף, למדיניות הפרטיות של האתרים השונים, או לתוכנם, לרבות לגבי פרסומים, מוצרים, שירותים או חומרים אחרים אשר נגישים או מוצעים למשתמשים באתרים השונים.
  • הנהלת האתר לא תישא בכל נזק, הוצאה או אובדן שנגרמו, או נגרמו לכאורה, בקשר עם השימוש באתרים השונים, בשל הסתמכות על האתרים השונים או על תוכנם או בקשר עם מוצרים או שירותים אשר הוצעו על ידי האתרים השונים או על ידי גורמים הקשורים אליהם.
 1. הסכמה כוללת
  תנאי השימוש ממצים את היחסים המשפטיים וההסכמות בין המשתמש לבין הנהלת האתר ביחס לשימוש באתר ובשירותים, והם גוברים על כל מצג, הבנה או הסכם קודמים, אשר ניתנו או התקיימו, אם בכלל, בין המשתמש לבין הנהלת האתר .המשתמש מסכים שתשדורת מידע לאתר או ממנו אינה יוצרת בינו לבין הנהלת האתר כל קשר או יחסים אשר חורגים מעבר לאלה המפורטים בתנאי השימוש הללו.
 1. כח עליון
  הנהלת האתר תהיה פטורה מאחריות בכל הקשור לביטול ו/או שינוי בתוכניות המוצגות באתר החברה בכל פרק זמן שהוא אשר נגרמו במישרין ו/או בעקיפין  עקב כח עליון  אשר כולל לרבות  סגר, הפרות סדר, שריפה, הצפה, מרי אזרחי,  מצב בטחוני (מלחמה, איבה, טרור, מבצע צבאי, פלישה, מרד),  מג פה  לרבות השפעת מגפת הקורונה,  צו ממשלתי או עירוני, פקודות חירום מרשויות המדינה ו/או הצבא ו/או רשות בעלת סמכות מורשית, שביתה, השבת ה ותנאי  מזג  אוויר קיצוניים,  או כל גורם אשר לא בשליטת הנהלת האתר,  הנהלת האתר  לא תישא בכל עלות ו/או תשלום עקב כך ותסייע ככל האפשר בנסיבות העניין .
 2. שמירת תוקף
  במידה וסעיף מתנאי השימוש ימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי מאיזו סיבה שלא תהיה, תוקפם או אכיפתם של יתר הסעיפים לא תפגע. מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הסעיף שנמצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי יפורש באופן הקרוב ביותר לנוסחו ולמטרתו, באופן שבעקבות פרשנות שכזו הוא לא יימצא לא תקף, בלתי אכיף או בלתי חוקי.


 3. ויתור
  במידה והנהלת האתר לא השתמשה או השתהתה מלהשתמש בזכות מהזכויות המוקנות לה על פי תנאי שימו ש אלו, במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא יראו בכך ויתור על זכות מזכויותיה. אף זכות של הנהלת האתר אינה ניתנת לוויתור אלא בכתב, בהודעה חתומה על ידה. סטייה מתנאי שימוש אלו על ידי הנהלת האתר במקרה מסוים או בסדרת מקרים, לא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר בעתיד

 פעילות SAMSUNG 23 DAYS

 1. כללי
 • אתר to-mix בכתובת: to-mix.co.il, אשר יכולה להשתנות מעת לעת (להלן: “האתר“), נוצר כדי לספק ללקוחות ו/או גופים ו/או ארגונים שונים המעוניינים בכך;  חוויות, אטרקציות, כרטיסים לאירועים, פנאי, קולינריה וספורט, ומוצרים שונים.
 • תקנון זה בא להגדיר ולקבוע את תנאי פעילות SAMSUNG 23 DAYS(להלן: “הפעילות“) שנערכת על ידי עורכת הפעילות (כהגדרתה להלן) באתר (להלן: “התקנון“).
 • תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות תנאי התקנון מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד.
 • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות, תגברנה הוראות התקנון, לכל דבר ועניין.
 • הזכאים להשתתף בפעילות הינם המשתתפים, כהגדרתם להלן.
 • גלישה בדף הפעילות ו/או כניסה אליו ו/או שימוש בשירותים המוצעים בו ו/או רכישת המוצר, מבטאת ומהווה לכל דבר ועניין הסכמה בלתי חוזרת, מדעת ומרצון חופשי, של המשתתף לתנאי התקנון, אשר יחולו על כל פעולה שביצע ו/או יבצע המשתתף בדף הפעילות. המשתתף אשר אינו מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, מתבקש שלא לעשות כל שימוש בדף הפעילות.
 • תנאי הפעילות וההשתתפות בה כפופים לתקנון השימוש באתר ולכל תנאיו.
 1. הגדרות
  • עורכת הפעילות” – חברת מיקסקארד 21  בע”מ,  חברה פרטית ישראלית שמספרה  516201506, ושכתובתה היא רחוב הברזל 21 א תל אביב.
  • המשתתפים” ו/או “המשתתף” – (1) תושב ישראל אשר מעל גיל 13 והינו כשיר חוקית לביצוע פעולות משפטיות וכן (2) אשר מחזיק בטלפון נייד של חברת סמסונג בתקופת הפעילות (להלן: “המכשיר הנייד“) וכן (3) אשר רכש את המוצר (כהגדרתו מטה) בתקופת הפעילות.
  • המוצר” – מגוון הטבות לחוויות המוצעות באתר בקטגוריה הייעודית לפעילות וחוויות ייחודיות (להלן: “דף הפעילות“).
  • תקופת הפעילות” – בין התאריכים 02.04.2023 עד 01.05.2023 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. על אף האמור ומבלי לגרוע מן האמור להלן, רשאית עורכת הפעילות להפסיק או להאריך את תקופת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 1. פרטי הפעילות
  • על מנת לרכוש את המוצר, יוריד המשתתף למכשיר הנייד שלו קוד הטבה באמצעות אפליקציית סמסונג ממברס, המותקנת על מכשירי סמסונג. רכישת המוצר תתאפשר על ידי הזנת קוד ההטבה במעמד רכישת המוצר באתר.
  • המשתתף יוכל לרכוש את המוצר באתר בתקופת הפעילות בלבד.
  • כל משתתף יוכל להוריד קוד הטבה אחד לכל אחת מהחוויות המוצעות במסגרת הפעילות.
  • המוצר מוצע לשימוש כפי שהוא, AS IS. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין המוצר, ייחודיותו, מגבלותיו, התאמתו ו/או שיעור או אופי ההטבה הגלומה בו.
  • על המשתתף לשמור קבלה עבור ביצוע רכישת המוצר. יובהר, כי תנאי למימוש המוצר הוא אספקת קבלת רכישת המוצר לבקשת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
  • עורכת הפעילות רשאית לפנות למשתתפים באמצעות פרטי התקשרות אשר מסרו במעמד רכישת המוצר.
  • לעורכת הפעילות שמורה הזכות לשנות את המוצר ו/או את מחיריו, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון והוראות השינוי יגברו על הוראות התקנון במקרה של סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתקנון באתר.
  • תנאי המימוש וההטבה ביחס לכל מוצר תהא כמפורט בדף המוצר באתר.
 2. אחריות
  • עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון זה, במקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.
  • רישומי עורכת הפעילות, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
  • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או הפלטפורמות ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, לרבות אלה הנמצאים בבעלות צד שלישי, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
  • מבלי לגרוע מהאמור לעיל ולהלן, המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או את סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע”מ באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, שנגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, למוצר ו/או לפעילות ו/או לכל שירות אחר הניתן במסגרת הפעילות.
  • עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של משתתפים אחרים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מכל פעילות של משתתף במסגרת הפעילות.
  • היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או את סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע”מ יחול אף אם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתתף. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
  • למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה ו/או את סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע”מ עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו להם עקב פעולות כאמור.
  • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), פעולות איבה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו”ב, לא יחשבו להפרת התקנון, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
  • המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או במידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
  • אספקת המוצר (כולו או חלקו) על ידי עורכת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ועורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו ללקוח או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
  • עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות נעשתה מתוך מעשה בחוסר תום לב, עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת המוצר בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכאות נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין, וזאת בכפוף להשבת כל סכום ששילם המשתתף עבור השתתפותו לידי עורכת הפעילות.
  • עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
  • לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הנוגע ובכל עניין הנובע מהפעילות

תקנון פעילות סמסונג במסגרת סדרת אירועי “פעימה” – 03-14 במרץ 2024

 1. כללי
 • תקנון זה מגדיר וקובע את תנאי פעילות סמסונג במסגרת סדרת אירועי “פעימה” (להלן: “הפעילות“) אשר נערכת על ידי עורכת הפעילות (כהגדרתה להלן) במקום הפעילות (כהגדרתו להלן) (להלן: “התקנון“).
 • השתתפות בפעילות מבטאת ומהווה לכל דבר ועניין הסכמה בלתי חוזרת, מדעת ומרצון חופשי, של המשתתף (כהגדרתו להלן) לתנאי התקנון, אשר יחולו על כל פעולה שביצע ו/או יבצע המשתתף במסגרת הפעילות. משתתף (כהגדרתו להלן) אשר אינו מסכים לתנאי התקנון, כולם או חלקם, מתבקש שלא להשתתף בפעילות.
 • הפעילות תתקיים במוקדים הבאים ברחבי העיר תל אביב-יפו: (1) מוזיאון תל אביב לאמנות שכתובתו שדרות שאול המלך 27; (2) מרכז ענב לתרבות שכתובתו שלמה אבן גבירול 71; (3) אולם המופעים “מחסן 2” שכתובתו נמל יפו ו-(4) מתחם עזריאלי שרונה שכתובתו דרך מנחם בגין 121 (להלן יחד: “מקום הפעילות“).
 • תנאי ההשתתפות בפעילות יהיו כמפורט בתקנון.
 • תנאי התקנון מנוסחים בלשון זכר משיקולי נוחות בלבד. ההשתתפות בפעילות בהתאם להוראות תנאי התקנון מיועדת ומופנית לגברים ולנשים כאחד.
 • בכל מקרה של סתירה או אי-התאמה כלשהי בין הוראות התקנון לפרסומים אחרים כלשהם בקשר עם הפעילות, תגברנה הוראות התקנון, לכל דבר ועניין.
 • הזכאים להשתתף בפעילות הינם המשתתפים (כהגדרתם להלן).
 1. הגדרות
 • עורכת הפעילות” – חברת מיקסקארד 21  בע”מ,  חברה פרטית ישראלית שמספרה  516201506, ושכתובתה היא רחוב הברזל 21 א תל אביב.
 • המשתתפים” ו/או “המשתתף” – תושב ישראל אשר כשיר חוקית לביצוע פעילות משפטיות או ככל שהוא קטין, אשר קיבל את אישור האפוטרופוס שלו להשתתפות בפעילות ולתנאי התקנון וכן ברשותו מכשיר נייד של חברת סמסונג המאפשר סריקת קוד מסוג QR (Quick Response) (להלן: “הקוד” ו-“המכשיר הנייד“, בהתאמה) וכן (1) אשר רכש כרטיס לאחד מסדרת אירועי “פעימה” דרך אתר עורכת הפעילות ו/או (2) רכש כרטיס לאחד מן האירועים האמורים באמצעות שימוש בהטבה אשר ניתנה לו מאת חברת סמסונג אלקטרוניקס ישראל בע”מ.
 • המוצר” ו/או “המוצרים” – מגוון הטבות למתנות ו/או חוויות המוצעות במסגרת הפעילות.
 • תקופת הפעילות” – מיום 03 במרץ 2024 ועד ליום 14 במרץ 2024 או עד גמר המלאי, לפי המוקדם מבניהם. על אף האמור ומבלי לגרוע מן האמור להלן, רשאית עורכת הפעילות להפסיק או להאריך את תקופת הפעילות, על פי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת.
 1. פרטי הפעילות
 • על מנת להשתתף בפעילות, יגיע המשתתף אל מקום הפעילות, בו תציב עורכת הפעילות קיר במתחם ייעודי ועל גביו ייתלו תגים, כאשר על גבי כל תג יצוין מספרו הסידורי. בסמוך לקיר האמור, יוצב שלט אשר יפרט, עבור כל מספר סידורי, את המוצר בו יזכה המשתתף אם יבחר באותו התג.
 • המשתתף יבחר תג אחד בלבד, על פי רצונו ומתוך מאגר התגים הקיימים על קיר הפעילות כאמור בסעיף 3.1 לעיל בעת השתתפותו של המשתתף לפעילות ויסרוק את הקוד המצוי בחלקו הקדמי של התג באמצעות המכשיר הנייד. לאחר ביצוע הסריקה, ימסור המשתתף את פרטיו האישיים לנציגת עורכת הפעילות ויקבל שובר למימוש המוצר בו זכה המשתתף (להלן: “השובר“) או מסרון אשר יקבל המשתתף למכשיר הנייד בתוך ארבעה עשר (14) ימי עסקים מיום השתתפותו בפעילות, המכיל את פרטי מימוש המוצר בו זכה המשתתף (להלן: “המסרון“).
 • כל משתתף זכאי לבחור תג אחד בלבד מבין התגים התלויים על קיר הפעילות כאמור בסעיף 3.1 לעיל, אשר יזכה אותו במוצר אחד בלבד.
 • במידה והמוצר בו זכה המשתתף הינו כוס שתייה במתנה, יוכל המשתתף לממש את המוצר ביום הזכייה בלבד, במקום הפעילות ובשעות הפעילות. מבלי לגרוע מן האמור להלן בתקנון, עבור המוצרים האחרים, מימוש המוצר בו זכה המשתתף יתאפשר על פי תנאי המימוש של כל אחד מן המוצרים, המפורטים על גבי השובר או המסרון.
 • על המשתתף לשמור את השובר או המסרון. יובהר, כי תנאי למימוש המוצר בו זכה המשתתף הוא הצגת השובר או המסרון לבקשת עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 • המוצר מוצע לשימוש כפי שהוא, AS IS. לא תתקבל כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כלפי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, בגין המוצר, ייחודיותו, מגבלותיו, התאמתו ו/או שיעור או אופי ההטבה הגלומה בו.
 • עורכת הפעילות רשאית לפנות למשתתף באמצעות פרטי ההתקשרות אשר מסרו במעמד ההשתתפות בפעילות ו/או מימוש המוצר בו זכה המשתתף.
 • לעורכת הפעילות שמורה הזכות לשנות את המוצר, לפי שיקול דעתה הבלעדי. מובהר כי כל שינוי כאמור יהווה חלק בלתי נפרד מהתקנון והוראות השינוי יגברו על הוראות התקנון במקרה של סתירה ביניהם. הוראות השינוי ימצאו בצמוד לתקנון באתר עורכת הפעילות בכתובת: to-mix.co.il, אשר יכולה להשתנות מעת לעת.
 1. אחריות
 • עורכת הפעילות רשאית לשנות מועדים ו/או תנאים ו/או פרטים בפעילות ו/או בתקנון, במקרה כאמור לא תישמע כנגד עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה כל טענה ו/או תלונה.
 • רישומי עורכת הפעילות, מערכותיה ומי מטעמה, יהוו ראיה מכרעת באשר לכל דבר ועניין הקשור בפעילות.
 • עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה, אינם אחראים לפעילות התקינה של מערכת האינטרנט ו/או מערכת התקשורת ו/או הפלטפורמות ו/או מערכת המחשבים באמצעותה נערכת הפעילות, לרבות אלה הנמצאים בבעלות צד שלישי, ולא תישא באחריות להפסקות ו/או הפרעות כלשהן במהלך הפעילות ו/או לנזקים כלשהם, ישירים או עקיפים, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות אשר ייגרמו למשתתף בגין שיבושים או הפרעות כאמור.
 • מבלי לגרוע מהאמור בתקנון, המשתתפים מצהירים בזאת, כי הם פוטרים ומשחררים את עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה באופן מוחלט ובלתי חוזר מאחריות כלשהי לכל נזק (ישיר או עקיף), הפסד, אבדן (לרבות אובדן רווח) או הוצאה מכל מין וסוג שהוא, דמי נזיקין עונשיים, דמי נזיקין בגין אובדן השימוש, שנגרמו ו/או ייגרמו ללקוח ו/או לצד שלישי והקשורים, במישרין ו/או בעקיפין, למוצר ו/או למוצר בו זכה המשתתף ו/או לפעילות ו/או לכל שירות אחר הניתן במסגרת הפעילות.
 • עורכת הפעילות אינה אחראית לאופן השתתפותם של המשתתפים בפעילות וככל שתעלה טענה כלפי משתתף, עורכת הפעילות תהא פטורה מטענה זו. מבלי לפגוע באמור לעיל, המשתתף מוותר בזאת על כל טענה כלפי עורכת הפעילות בגין פגיעה בפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, הוצאת לשון הרע, פגיעה במוניטין, קיום עוולה מסחרית אחרת ו/או כל טענה אחרת הנובעת כתוצאה מכל פעילות של משתתף במסגרת הפעילות.
 • היעדר אחריותה של עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יחול אף אם ניסתה מרצונה הטוב ולפנים משורת הדין, לסייע בפתרון בעיה או להיענות לפנייה של משתתף. סיוע שכזה לא יתפרש בשום אופן, כמטיל אחריות כלשהי על עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה.
 • למשתתף לא תהא טענה או זכות כלשהי בקשר לפעולות בהן תנקוט עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה עקב תקלה ו/או טעות כאמור לעיל ו/או בקשר לכל נזק ישיר ו/או עקיף, לרבות הוצאות ישירות ו/או עקיפות שייגרמו לו עקב פעולות כאמור.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, מסכים ומתחייב המשתתף כי כל תקלה, שיבוש, איחור וכד’, אשר מקורם בכוח עליון, מלחמה (לרבות בין מדינות או גורמים שאינם ישראל), פעולות איבה, שביתה, פיגועים, אסונות טבע וכיו”ב, לא יחשבו להפרת התקנון, ולא יזכו אותו בכל סעד ו/או זכות ו/או תרופה.
 • המשתתף מצהיר ומביע הסכמתו כי עורכת הפעילות ו/או מי מטעמה יהיו רשאיות לעשות שימוש, לפי שיקול דעתם, בתוכן ו/או במידע אשר נשלח על ידו, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, לפרסמם, לערוך אותם, לשנות אותם, לשדרם בטלוויזיה ו/או באינטרנט, ו/או במסגרת כל פעילות אחרת לקידום הפעילות ובכלל.
 • אספקת המוצר בו זכה המשתתף (כולו או חלקו) על ידי עורכת הפעילות תלויה, בין היתר, בצדדים שלישיים, ועורכת הפעילות אינה אחראית לכל מעשה ו/או מחדל של צדדים שלישיים ולא תהא אחראית לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שיגרמו ללקוח או לצד שלישי כלשהו כתוצאה ו/או בקשר עם כל מעשה או מחדל כאמור.
 • עורכת הפעילות רשאית שלא לאפשר השתתפות למי שהשתתפותו בפעילות נעשתה מתוך מעשה בחוסר תום לב, עבירה, מרמה או שלא כדין מכל בחינה שהיא וכן רשאית היא לשלול את קבלת המוצר בו זכה המשתתף בכל שלב במקרה שהסתבר כי הזכייה נעשתה מתוך או במסגרת מעשה עבירה, מרמה או שלא כדין, וזאת בכפוף להשבת כל סכום ששילם המשתתף עבור השתתפותו לידי עורכת הפעילות, ככל ששילם.
 • עורכת הפעילות רשאית להפסיק בכל עת ולאלתר, מכל סיבה שהיא, לפי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי, את הפעילות, כולה או חלקה ו/או לשנות את תנאיה, כולם או חלקם, כל זאת מבלי שתחול עליה כל חובה להודיע על כך מראש.
 • לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל הנוגע ובכל עניין הנובע מהפעילות.