מדיניות פרטיות

עודכן לאחרונה ב -1 למרץ 2021

 1. כללי
  • מדיניות הפרטיות של האתר (” מדיניות הפרטיות”) מסבירה את המדיניות של האתר ביחס לשימוש במידע פרטי אשר נמסר על ידי משתמשי האתר במסגרת השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו.
  • נתונים ושירותים החלים על מדיניות פרטיות זו:  מדיניות פרטיות זו חלה על מידע אישי של נושאי מידע שאנו מקבלים, אוספים, משתמשים בו או מעבדים בדרך אחרת בהפעלת האפליקציה שלנו ובאספקת השירותים שלנו. מדיניות פרטיות זו איננה חלה על שירותים שיתכן שחלה עליהם מדיניות פרטיות נפרדת שאינה משלבת מדיניות זו.
  • הנהלת האתר מכבדת את הפרטיות של משתמשי האתר והינה מחויבת להגנת מידע פרטי אשר נמסר להנהלת האתר במסגרת השימוש באתר, באופן המפורט במדיניות פרטיות זו. מדיניות הפרטיות היא חלק בלתי נפרד מ”תנאי השימוש” המפורסמים באתר (“תנאי השימוש”)  ועושה שימוש במונחים המוגדרים  בתנאי השימוש, כהגדרתם בתנאי השימוש; בהתאם, יש לקרוא אותה ביחד עם תנאי השימוש. השימוש בלשון זכר היא מטעמי נוחות בלבד וכל מקום במדיניות פרטיות זו בה משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה באופן שווה. 
  • מדיניות הפרטיות יכולה להשתנות בכל עת, בהתאם להחלטת הנהלת האתר (כהגדרתה להלן).  בכל מקרה בו יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות, מועד העדכון האחרון יופיע בראש עמוד זה. על כן, הנהלת האתר ממליצה למשתמש לעיין במדיניות הפרטיות בכל עת בה יעשה שימוש באתר ולראות באיזה אופן הנהלת האתר משתמשת במידע שנאסף על המשתמש בעת השימוש באתר. 
  • ככל שאינך מסכים לשינוי כלשהו במדיניות הפרטיות, הסעד היחיד הוא הפסקת השימוש באתר ובשירותים.  כל שינוי במדיניות הפרטיות יכנס לתוקף מיד עם פרסומו באתר במסגרת מדיניות הפרטיות, אלא אם נאמר אחרת בפרסום בדבר השינוי של מדיניות הפרטיות. באמצעות השימוש באתר ובשירותים, המשתמש מביע את הסכמתו לכל שימוש אשר יעשה במידע שיאסף אודותיו (לרבות, אך לא רק, מידע אישי) כמפורט במדיניות הפרטיות.
 1. מי אנחנו

האתר מנוהל ומופעל על ידי חברת  מיקסקארד  21  בע”מ, חברה פרטית ישראלית שמספרה  516201506, ושכתובתה היא רחוב הברזל 27 א תל אביב ,6971069 (“הנהלת האתר”).  

 1. איסוף מידע , מהו סוג המידע שאנו אוספים
  • במהלך השימוש באתר ובשירותים, הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אוספת ושומרת מידע המתקבל מן המשתמש וכן מפעילותו של המשתמש באתר. הפרטים המבוקשים  כוללים:  שם  מלא, כתובת למשלוח דואר (למשלוח כרטיס), כתובת דואר אלקטרוני, אמצעי תשלום (אשר יימסרו ישירות מול החברה אשר מבצעת סליקה) ומספר טלפון נייד, וכן נתונים אחרים אשר יתלוו אל הפרטים המזהים ,ובהם פרטי האירוע אשר המשתמש רכש אליו כרטיסים .
  • בנוסף, הנהלת האתר אוספת ביחס לכל משתמש פירוט הקשור לפעילותו באתר, לרבות, אך מבלי למעט, פרסומות שקרא המשתמש באתר, העמודים בהם צפה המשתמש, מועד ושעת הגישה לאתר, דרך הגישה של המשתמש לאתר, כתובת ה-IP שממנה פנה המשתמש לאתר ועוד. 
  • מידע שאינו אישי- הנהלת האתר (ו/או מי מטעמה) אוספת מידע שהדפדפן של המשתמש שולח”( נתוני תקשורת”). נתוני תקשורת אלה יכולים לכלול אך לא רק, מידע שאינו מזהה לגבי מכשיר המשתמש, מערכת ההפעלה, סוג דפדפן האינטרנט, רזולוציית המסך, הגדרות השפה והמקלדת, ספק שירותי האינטרנט, דפי הפניה/יציאה, חותמות תאריך/שעה, דף האינטרנט בו ביקרת, מידע שאתה מחפש וכו, את המידע בעת השימוש של המשתמש באתר וכן בעת תקשורת בין המשתמש להנהלת האתר (ו/או מי מטעמה). הנהלת האתר רשאית לבצע ניתוחים שונים ביחס למידע האמור, לרבות, אך מבלי למעט ,ניתוחים סטטיסטיים ופילוחי שוק שונים, בין ביחס למידע המתקבל ממשתמש בודד ובין ביחס לאגרגציה של המידע המתקבל ממספר משתמשים  (“הניתוחים”).  אנו  רשאים גם  להעסיק  צדדים שלישיים  כדי לעקב  אחר ולנתח  נתונים  או  לספק  שירותים  אחרים  מטעמנו.  צדדים  שלישיים  אלה רשאים לשלב את המידע שאינו אישי שאנו מספקים אודותיך עם מידע אחר שאספו ממקורות  אחרים.

מדיניות  זו  אינה   מכסה  את   השימוש  של  צדדים  שלישיים  כאמור בנתונים,  ושימוש  כאמור כפוף למדיניות הפרטיות של צדדים שלישיים אלה .

 • המשתמש אינו חייב על פי חוק למסור כל מידע אודותיו, אם כי מסירתו תלויה ברצונו ובהסכמתו. אולם, אם לא ימסור פרטים כאמור, עשויה חוויית המשתמש להיפגם ו/או חלק מן התכונות של האתר לא יהיו זמינות למשתמש, ובמקרים מסוימים, הנהלת האתר לא תוכל לספק למשתמש את השירותים המבוקשים על ידו.
 1. שימוש במידע
  • המידע אשר יאסף על ידי הנהלת האתר ו/או מי מטעמה כאמור לעיל יישמר בתשתיות ובמאגרי המידע של הנהלת האתר וישמש אותה לצורך מתן השירותים המוצעים באתר. כמו כן, המידע יאפשר להנהלת האתר לשפר ולהעשיר את התוכן והשירותים המוצעים באתר ,להציע שירותים ותכנים נוספים ולהתאים את האתר, התוכן והשירותים להעדפות המשתמשים.
  • חלק מהנתונים ישמשו את הנהלת האתר כדי ליצור עם המשתמש קשר לצרכים הקשורים במתן השירותים ומתן שירותי תמיכה בקשר אליהם, ואף לצורך הצעת הצעות שיווקיות למשתמש, ככל שהוא נתן את הסכמתו המפורשת לכך. בנוסף, הנהלת האתר עשויה לעשות שימוש במידע על המשתמש לצורך קיום חובה חוקית או צו שיפוטי שחל עליה, וכן לצורך הגנה על האינטרסים, הזכויות והנכסים של הנהלת האתר וצדדים שלישיים. מובהר, כי הנהלת האתר תהיה רשאית לעשות במידע שאינו מזהה משתמש ספציפי שימושים נוספים על אלו המפורטים לעיל ובמדיניות פרטיות זו.
  • שימוש במידע שאינו אישי  –  אנו רשאים להשתמש במידע שאינו אישי לאותן מטרות למענן אנו משתמשים במידע אישי (לפי העניין(, ובנוסף על מנת:   (1)  לאסוף מידע אנונימי או מצטבר למטרות עסקיות לגיטימיות לרבות בדיקה, פיתוח, שיפור, בקרה ותפעול האפליקציה והשירותים;  (2) לגלות לצדד ג’, נותני שירותים, קבלנים או סוכנים כנדרש, כדי לבצע משימות מטעמנו בקשר לאפליקציה ולשירותים;  (3)  לפקח על ולנתח את השימוש באפליקציה ובשירותים ולניהול טכני ופתרון בעיות בשימוש באפליקציה ובשירותים, וכן 4() לספק לנו נתונים סטטיסטיים.
  • אנו רשאים להשתמש בכלי ניתוח מידע. נוהלי הפרטיות של כלים אלה כפופים למדיניות שלהם והם רשאים להשתמש בעוגיות שלהם כדי לספק את שירותיהם. אנו משתמשים במידע אנונימי, סטטיסטי או מצטבר, העשוי להיות מבוסס על תמציות של מידע  אישי. אנו רשאים לשתף מידע זה עם ספקי שירותים שלנו לפי “הצורך לדעת” כדי לבצע פעולות ביחס לאפליקציה ולשירותים. דבר זה אינו משפיע על פרטיותו של נושא המידע, מכיוון שאין דרך סבירה להוציא נתונים מהמידע המצטבר שניתן לשייך לנושא המידע. 
 1. אבטחת מידע
  • המידע הפרטי אשר מיועד לתשלום נמסר על ידי המשתמש לאתר מקודד ומאובטח על ידי טכנולוגיית Socket Secure Layers) SSL) פרוטוקול SSL הינו פרוטוקול תקשורת המאפשר העברה בטוחה של מידע ברשת באמצעות הצפנת המידע. דפים המאובטחים על ידי פרוטוקול SSL יסומנו בסמל של מנעול בתחתית הדפדפן. בנוסף, השרתים בהם הנהלת האתר שומרת את המידע הפרטי נמצאים באזור מאובטח עם גישה מוגבלת.
  • אף שהנהלת האתר מאבטחת את המידע הפרטי הנמסר באתר באמצעות פרוטוקול SSL המהווה סטנדרט עולמי לאבטחת מידע, ואף כי ננקטים על ידי הנהלת האתר אמצעי האבטחה המצוינים לעיל ,ככל מערכת אבטחה, אין בהם ביטחון מוחלט. לפיכך, הנהלת האתר אינה יכולה להבטיח או להתחייב כי המידע הפרטי יהיה מוגן לחלוטין מפני גישה לא מאושרת.
  • כחלק מהליך ההזדהות תתבקש להכניס את מספר הטלפון הנייד שלך ותישלח אליך הודעת SMS או הודעה קולית ובה יופיע קוד אשר תתבקש להכניס אותו למערכת. מספר הטלפון אשר תמלא יישאר במערכת לצרכי אימות המידע שלך ותוכל לשנותו בהודעה למערכת כפי המתואר בהמשך .
 1. שמירת המידע
  • אנו שומרים  סוגים  שונים  ש ל  מידע  לתקופות  שונות,  בהתאם  למטרות  עיבוד  הנתונים,  למטרות העסקיות הלגיטימיות שלנו וכן בהתאם לדרישות החוק לפי החוק החל. אנו ראשים לשמור מידע איש י כל  עוד  הוא  נחוץ  כדי  לתמוך  במטרות  האיסוף  והשימוש  במסגרת  מדיניות  זו  ולמטרות  עסקיות לגיטימיות  אחרות,  כמו  למשל,  לאחסון  מידע,  לתיעוד,  למטרות  ניהול  אבטחת   סייבר,  הליכי ם משפטיים ועניני מס.
  • אנו רשאים לאחסן מידע  לא אישי מצטבר  ללא מגבלת זמן. בכל מקרה, כל  עוד נושא  המידע משתמש באתר, אנו  נשמור מידע על אותו נושא מידע, אלא אם  כן אנו נדרשים על פי החוק למחוק אותו, או אם אותו נושא מידע מממש את  זכויותיו למחוק את המידע האישי.
 1. העברה של מידע לצד שלישי
  • הנהלת האתר לא תמסור את המידע הפרטי לצד שלישי, אלא במקרים הבאים: (1) ככל שיידרש לצורך מתן השירותים המוצעים באתר, כגון מסירת מידע רלוונטי למארגני האירוע לצורך אישור רכישת כרטיסים וכניסת משתמשים אל האירוע אותו הם מארגנים באתר, וכן לצורך פעילויות התומכות במתן השירותים (כגון עורכי דין, רואי חשבון, פיתוח עסקי ויועצים אחרים); (2) במקרה של מחלוקת משפטית בין הנהלת האתר למשתמש, לרבות במקרה של אי פ ירעון תשלומים על ידי המשתמש, אשר תחייב את חשיפת פרטי המשתמש; (3) אם המשתמש יבצע באתר מעשה בלתי חוקי או יפר את תנאי השימוש; (4) אם יתקבל צו שיפוטי המורה על מסירת המידע לצד שלישי כלשהו; (5) לצורך שמירה והכנה על זכויות, נכסי וקניינה של הנהלת האתר או (6) בכל מקרה שבו הנהלת האתר תמכור, תמחה או תסב חלק מעסקיה או את כל עסקיה ו/או נכסיה לצד שלישי, או אם היא תירכש או תתמזג עם צד שלישי, או אם היא תפתח בהליך של פשיטת רגל או של חדלות פירעון, הנהלת האתר תהיה רשאית למכור, להסב או להעביר לצד שלישי כאמור, את כל המידע על המשתמש וכן כל מידע אחר נוסף שסופק לה על ידי המשתמש.
  • הנהלת האתר תהיה רשאית להתקשר עם צדדי ג’ וגורמים המספקים שירותים שונים בקשר עם האתר כגון אחסון המידע, חיתום המסמכים, שליחת הודעות בכפוף להתחייבות אותם צדדי ג’ לעמידה בחובות הגנת פרטיות ואבטחת מידע ע”פ דין. כל שימוש במידע על המשתמש על ידי צדדים שלישיים הינו באחריותם הבלעדית של אותם צדדים שלישיים והנהלת האתר לא תישא באחריות כלשהי לשימוש כאמור.
  • כמו כן, הנהלת האתר תוכל להעביר מידע שאינו מזהה משתמש ספציפי לצדדים שלישיים, דוגמת מפרסמים.

8.        Cookies

8.1. קבצי  “cookie”  הם קבצים הנמצאים בדיסק הקשיח הנמצא במחשב האישי של המשתמש המאפשרים לאסוף מידע על העדפותיו של המשתמש באינטרנט והרגלי השימוש שלו,  כגון אתרי אינטרנט מועדפים, תחומי עניין וכד’. הנהלת האתר עושה שימוש בקבצי  “cookie”אותם היא יוצרת בדיסק הקשיח של המשתמש, המאפשרים לה לאסוף מידע כאמור, אשר בניתוח כולל ומצטבר יאפשרו לה להתאים את האתר, התוכן והשירותים המוצעים בו להעדפות המשתמשים ולשפר את חווית הגלישה באתר.

8.2. משתמש שאינו מעוניין כי מידע ייאסף עליו באמצעות  השימוש בקבצי   “cookie”יכול לשנות את ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש, ובכך למחוק קבצי   “cookie”קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי  “cookie” או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ “cookie “תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור. בחירת המשתמש שלא לקבל קבצי  “Cookie”ו/או לבטל קבלת קבצי  “Cookie”תפחית מיכולתו ליהנות מחלק או מכלל השירותים שבאתר.

 1. קישורים לאתרים אחרים
  • ייתכן והמשתמש יימצא באתר קישורים (“הקישורי ם”) לאתרים שונים ברשת האינטרנט, המופעלים או מתפרסמים שלא על ידי הנהלת האתר (“האתרים השונים”) ואשר מונהגת בהם מדיניות פרטיות שונה. אף כי הנהלת האתר שואפת לקשר אליה אתרים מהימנים ואמינים בלבד, הנהלת האתר אינה אחראית על מדיניות הפרטיות או המערכות והנהלים לאבטחה והגנה על המידע המיושמות באתרים השונים. על כן, הנהלת האתר ממליצה כי המשתמש יעיין בתנאי השימוש ובמדיניות הפרטיות של האתרים הללו.
  • העברות מידע מחוץ לתחום השיפוט של מדינת ישרא ל- הנהלת האתר עשויה להעביר את המידע אודות המשתמש אל מחוץ לתחום השיפוט של ישראל ו/או של האיחוד האירופי, בין היתר לצורכי אחסון בענן, עיבוד, תחזוקה. יתכן שחוקי אבטחת המידע והגנת הפרטיות בתחום השיפוט שאליו המידע יועבר לא יהיו מקיפים כגון אלה הנהוגים בישראל ובאיחוד האירופי, ובמקרה שכזה הנהלת האתר תנקוט בצעדים כדי להבטיח רמה דומה של הגנה למידע הא ישי על המשתמש. בעת השימוש באתר, המשתמש מסכים להעברה האמורה אם הנך נושא המידע הנמצא בישראל או בתחום שיפוט בו העברת המידע  האישי  שלך  לתחום  שיפוט  אחר  מחייבת  את  הסכמתך,  אזי   הנך מספק  לנו   את   הסכמתך המפורשת והחד משמעית להעברה  כאמור  או  לאחסון,  עיבוד  או  תחזוקה  של  המידע  האישי שלך לתחומי שיפוט אחרים באמצעות האפליקציה ו/או השירותים.
 1. פרסומות של צדדים שלישיים
  • ייתכן ויועלו לאתר פרסומות. הפרסומות המפורסמות באתר מעת לעת מנוהלות על ידי חברות פרסום שונות, בהרשאת הנהלת האתר. הפרסומות מנוהלות על ידי חברות הפרסום באמצעות קבצי Cookie” ” הנוצרים בדיסק הקשיח במחשב האישי של המשתמש כמתואר לעיל. אותם קבצי “cookie”

מאפשרים לחברות הפרסום לאסוף מידע על הרגלי הגלישה של המשתמש (דוגמת הפרסומות בהם המשתמש בחר לצפות). חברות הפרסום השונות עלולות לעשות שימוש במידע (שאינו מידע פרטי) על מנת להתאים את המידע המפורסם באתר להעדפות המשתמשים באתר ולהעלות פרסומות של מוצרים ושירותים העשויים לעניין את המשתמשים באתר.  יובהר,  כי קבצי   “cookie”המשמשים לניהול הפרסומות באתר נעשה באופן עצמאי על ידי חברות הפרסום השונות ואינו קשור בכל צורה שהיא להנהלת האתר. 

 • כפי שתואר לעיל, באמצעות שינוי ההגדרות בדפדפן דרכו המשתמש גולש ניתן למחוק קבצי  

 “cookie”קיימים, למנוע את היווצרותם של קבצי  “cookie”או ליצור אופציה לפיה עם גילוי כל קובץ 

“cookie” תינתן למשתמש האפשרות להסכים או לסרב ליצירתו של קובץ כאמור.

 1. זכות עיון וזכות תיקון
  • המשתמש זכאי לעיין, בעצמו או על ידי אדם אחר שהוסמך על ידו בכתב או על ידי אפוטרופסו, במידע שעליו המוחזק במאגר של הנהלת האתר.
  • ככל שהמשתמש עיין במידע עליו ומצא כי הוא אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, הנו רשאי לפנות להנהלת האתר בבקשה לתקן את המידע או למחקו   באמצעות פניה לכתובת המייל:

https://www.mixcard.co.il/data-deletion-  או באמצעות שימוש בעמוד contact@mixcard.co.il

 ./instructions

 • אנו נעשה מאמצים בתו ם לב כדי לאתר את הנתונים שנושאי המידע מבקשים גישה אליה ם. אנו רשאים להחזיק מידע  מסוים  כפי  שאנו סבורים שנדרש בהתאם   לחוקים  החלים,  או  מסיבות  עסקיות לגיטימיות, למשך הזמן הנדר ש על פי החוקים החלים. 
 • אנו רשאים למחוק כל מידע אישי על פי המדיניות שלנו, כפי שתהיה בתוקף מעת לעת. כאשר נושא המידע מבקש מאיתנו לממש את זכויותיו על פי מדיניות זו ועל פי החוקים החלים, יתכן ונצטרך: א) לבקש מנשוא המידע לספק לנו אישורים מסוימים כדי לזהות את נשוא המידע ולוודא כי נשוא המידע הוא למעשה האדם שהוא טוען שהוא, על מנת להימנע מגילוי בלתי חוקי לאותו  נושא מידע של מידע אישי הקשור לאחרי ם; ו-ב) לשאול שאלות לנשוא המידע כדי להבין טוב יותר את טיבו ואת היקפו של המידע שהוא מבקש גישה אליהם. אנו רשאים לערוך את הנתונים שאנו נמסור לנושא המידע, ולהוציא כל מידע אישי הקשור לאחרים.
 1. המדיניות שלנו כלפי ילדים

האתר אינו מיועדת לשימוש על ידי או עבור אנשים מתחת לגיל 18 שני ם; כיוצא בז ה, אנו לא אוספים ביודעי ן מידע אישי מקטינים מתחת לגיל זה. אם תנית גיל זו אינה מתקיימת, נדרש נושא המידע לקבל את הסכמת ההורה או האפוטרופוס כדי למסור ולעבד מידע אישי בהתאם למדיניות זו; בהיעדר הסכמה כאמור, אין ע ל נושא המידע להשתמש באפליקציה ו/או בשירותים .

 1. ויתור הנהלת האתר אינה נושאת באחריות לנזק שייגרם מאירועים מעבר לשליטתה הישירה. אין ביכולת הנהלת האתר להבטיח שלא תהיינה שגיאות בביצועים באבטחת פרטיות המידע האישי אודות המשתמש. כמו כן, אין הנהלת האתר נושאת באחריות לכל מקרה או נזק, ישיר או עקיף, בקשר עם שימוש ו/או מסירת המידע אישי הכולל בין היתר, חשיפת פרטים אישיים בשל טעויות, גישה לא מורשית של צדדים שלישיים וכל גורם אחר שאינו בשליטתה הסבירה
 1. יצירת קשר

כל שאלה בנוגע למדיניות פרטיות זו, ניתן ליצור קשר עם הנהלת האתר בפרטים הבאים:

מיקסקארד 21 בע”מ, חברה פרטית ישראלית שמספרה 516201506, ושכתובתה היא רחוב הברזל 21א תל אביב  ,6971069  (“הנהלת האתר”).  ניתן לפנות באמצעות משלוח דואר אלקטרוני לכתובת- contact@mixcard.co.il