Festival Form

טופס הגשת מועמדות לאירועי פסטיבל המטבח הישראלי

תוכן הפעילות והשירותים ו/או האוכל והמשקאות שיוגשו במהלך האירוע

* עד 3 אירועים במהלך הפסטיבל

דגשים חשובים

תפריט כללי שיוגש במסגרת הפעילות כולל מספר מנות

צירוף מסמכים